Vergoedingen

Voorwaarden

Sinds 2013 moet u zelf 25% van uw hoorapparaat betalen. De overige 75% wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze vergoeding krijgt u alleen als uw aanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar.
Optiek Swemmer is aangesloten bij STAR en CVZA, dit betekent dat wij aan alle eisen voldoen om voor deze vergoedingen in aanmerking te komen.
Indien u een aanvullende verzekering heeft, is het zelfs mogelijk dat uw eigen bijdrage nog kleiner of zelfs nihil wordt.

Houdt u er wel rekening mee dat de vergoeding door uw zorgverzekeraar onder het eigen risico valt?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is het voorwaarde dat er een gehoorverlies is van minimaal 35% decibel ( dB) aan één oor. Dit is ongeacht het functioneren van het andere oor. Hierdoor komt u ook met een eenzijdig gehoorverlies voor vergoeding in aanmerking.

Voor aanvullende hulpmiddelen geldt per 2013 ook het criterium van 35 dB gehoorverlies van het slechtste oor.

Categorieën

Categorie 1: betekent een “eenvoudige hulpvraag”, oplopend tot en met categorie 5: meest complexe hulpvraag. Alle audiciens zijn vanaf 2013 verplicht om te werken volgens het keuzeprotocol hoorzorg; het ZN-protocol (ZN is zorgverzekeraars Nederland). Het hoorprotocol houdt in dat u, naast de gehoortest, ook een vragenlijst in over diverse situaties waarin u gehoorproblemen ondervindt. Hiermee wordt in kaart gebracht welke beperkingen u ervaart bij het horen en verstaan. We zien dan in welke situaties er verbeteringen moeten komen. Door het afnemen van de gehoortest en de vragenlijst wordt nauwkeurig in kaart gebracht wat de adequate oplossing is in de voor u bepaalde categorie.
In categorie 1 vallen de meest eenvoudige hoorapparaten, in categorie 5 de meest dure en geavanceerdere hoorapparaten. In welke categorie u wordt ingedeeld is afhankelijk van uw gehoorverlies en persoonlijke omstandigheden. Valt u bijv. in categorie 3, dan worden de hoorapparaten tot die categorie normaal vergoed, Wilt u een duurder apparaat dan dient u meer zelf bij te betalen. Over het algemeen voldoen de hoorapparaten van de categorie waarin u valt, uitstekend voor uw gehoorverlies.
Wij zijn u graag van dienst met onze deskundigheid, wij willen u graag informeren over het aanbod en de prijzen van een hoortoestel.

Meer weten over vergoedingen? Kom langs!